'Baba ve Piç' Romanı ve Simetri

   Yayımlandığı günden beri konuşulup tartışılmaya devam eden Elif Şafak?ın Baba ve Piç romanı, yazılanların çokluğuna nispetle roman tekniği bakımından ele alınmamış ve objektif değerlendirmelerden mahrum kalmıştır. Biz bu yazımızda uzun süre gündemde kalmayı başaran Baba ve Piç romanını, roman tekniği açısından değerlendirecek ve romanda önemli bir yer işgal eden simetri üzerinde duracağız.


Arama
Beni yukari isinla