II. Türk Dilinin ve Edebiyatının Bugünkü Sorunları – Çözümleri Uluslararası Sempozyumu Programı

30-31 Mayıs - 1 Haziran 2013 tarihleri arasında II. Türk Dilinin ve Edebiyatının Bugünkü Sorunları – Çözümleri Uluslararası Sempozyumu2na katılacağım. 

II. Türk Dilinin ve Edebiyatının Bugünkü Sorunları – Çözümleri Uluslararası Sempozyumu Programı

30. Vefat Yılında Necip Fazıl Kısakürek Programı

30. Vefat Yılında Necip Fazıl Kısakürek Programı 25 Mayıs 2013 tarihinde düzenlenecek olan "Necip Fazıl Kısakürek'i Anma Programı"nda "Necip Fazıl'ın Sanatı ve Sanatkârlığı" konulu bir konuşma yapacağım.

Sinop İli Değerleri Sempozyumu

 15-18 Mayıs 2013 tarihleri arasında Sinop İli Değerleri Sempozyumu'na katılacağım.

Sinop İli Değerleri Sempozyumu

Mayıs Programım

---- 15-18 Mayıs 2013 tarihleri arasında Sinop Üniversitesi'nce düzenlenecek olan "Sinop İli Değerleri Sempozyumu"nda “Sabahattin Ali’nin Sanatı ve Eserleri Üzerinde Sinop Hapishanesi’nin Etkileri” başlıklı bir bildiri sunacağım...

 

----  25 Mayıs 2013 tarihinde, Bartın Ünv.,Bartın Valiliği,Bartın İl Kültür Müdürlüğü ve Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen "Necip Fazıl Kısakürek'i Anma Programı"nda, Necip Fazıl Kısakürek'in Sanatı ve Sanatkârlığı Üzerine bir konuşma yapacağım...

 

---- 31 Mayıs- 1 Haziran 2013 tarihleri arasında,Yıldız Teknik Üniversitesinin bu yıl ikincisini düzenlediği "Türk Dili ve Edebiyatının Sorunları Sempozyumu"na "'Etkilenme Endişesi'  Bağlamında Namık Kemal ve Abdülhak Hâmid Tarhan Üzerine Bir Değerlendirme" başlıklı bildiri ile katılacağım...

Şiir Dilinde Sapma/Delişme Üzerine...

  "Şiir Dilinde Sapma/Delişme Üzerine" isimli bir yazım Şiir Vakti dergisinde yayımlandı. Bu yazıda "sapma" kelimesi yerine "Delişme" kelimesini öneriyor ve yeni bir tasnif teklifinde bulunuyorum...

'Baba ve Piç' Romanı ve Simetri

   Yayımlandığı günden beri konuşulup tartışılmaya devam eden Elif Şafak?ın Baba ve Piç romanı, yazılanların çokluğuna nispetle roman tekniği bakımından ele alınmamış ve objektif değerlendirmelerden mahrum kalmıştır. Biz bu yazımızda uzun süre gündemde kalmayı başaran Baba ve Piç romanını, roman tekniği açısından değerlendirecek ve romanda önemli bir yer işgal eden simetri üzerinde duracağız.

Çöl Yolculuğunda Doyulmaz Su - Bizim Diyar'ın Haşim Dayısı ve Zabit Rıfat'ı -

 
 İlk baskısı 1978 yılında yapılan 
Bizim Diyar Sevinç Çokum'un yazarlık serüvenin hemen başında yayımladığı ikinci romanıdır. Bizim Diyar, Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'dan çekilişinin hazin öyküsünü bir aile etrafında anlatan bir romandır. Balkan topraklarının birer birer elden çıkmasıyla yaşanan olaylara ışık tutan, Rumeli Türklerinin vatan topraklarından zorunlu olarak ayrılışını anlatan bir göç romanıdır aynı zamanda Bizim Diyar.

Şairin Sahneye Düşen Gölgesi...

 

Şairin Sahneye Düşen Gölgesi...
Kitaba şu adreslerden ulaşabilirsiniz:
Kesit Yayınevi
Kitapyurdu
İdefix
Dünya Kitap
Kitap Denizi
Acil Kitap
Kabalci
Kitap Vitrini
Net Kitap
Kitap Sore
Eren Kitap
Tulumba

Mekânın Hikâyesi


     Tanzimat dönemi her bakımdan önemli bir dönemeçtir. Türk toplumu pek çok alanda değişim ve dönüşüm ile karşı karşıya kalır. Yaşanan bir medeniyet değişimidir. Bu değişim ve dönüşümün yaşandığı alanlardan birisi de sanat-edebiyat dünyasıdır. Bir medeniyet değişimi belki de hiçbir toplum ve devirde Tanzimat döneminde olduğu kadar edebî çevrelerde mayalanmaz. Medeniyet değişiminin lokomotif gücü edebiyatçılar olur. Dolayısıyla medeniyet değişikliğini yönlendiren ve yöneten edebiyat, kendisini ifade edecek yeni ifade şekilleri arayışında olur. Böylelikle yeni edebî türler edebiyatımıza girer. Bu türlerden birisi de modern hikâyedir.

Bir Yunus Romanı: Od-Bizim Yunus


    Sadece Türk edebiyatının değil dünya edebiyatının da bir klasiği haline gelmiş olan Yunus Emre,  günümüze kadar pek çok ilim ve sanat disiplini tarafından çeşitli cepheleri ile ele alınmış ve incelemelere konu olmuştur. Hayatı hakkında bildiklerimiz menkıbelerle sınırlıdır. Hatta denilebilir ki Yunus Emre hakkında bildiğimiz her şey bir belirsizlik bulutu arkasında saklıdır. Bu belirsizliğin sınırları doğumundan ölümüne kadar uzanır. Hayat hikayesi ise tamamen bir muammadır. Tahsil görüp görmediği, ne kadar şiir yazdığı, hangi tarikatlara intisap ettiği gibi pek çok konu bu çerçevede değerlendirilebilir.


Arama
Beni yukari isinla