Kürk Mantolu Madonna Üzerine. . .     Sabahattin Ali’nin Kuyucaklı Yusuf ve İçimizdeki Şeytan romanları düşünüldüğünde Kürk Mantolu Madonna’nın önceki iki romanından farklı bir çizgide olduğu görülür. Sipariş üzerine yazılmış olması ve siparişi verenin yönlendirmesi elbette Kürk Mantolu Madonna’yı siyasetten, sosyal konulardan uzak, daha çok aşk merkezli bir roman hâline getirmiştir. Fakat Sabahattin Ali’ye has sıcak, samimi ve güzel Türkçe bu romanda da devam etmiş ve ortaya zevkle okunan bir roman çıkmıştır.

Ütopik Roman ve Bir Ütopya: 1984

      Edebiyatın en yaygın ve değişikliklere açık türü olan roman, her geçen asırda karnını biraz daha şişirerek ve içine hemen hemen bütün sanat dallarının uzuvlarından alarak genişlemeye ve gelişmeye devam ediyor. Bu büyük külçeyi bir bütün olarak ele almak ve incelemeye çalışmak maalesef artık imkânsızlaşıyor. İmkânsızlaşıyor, çünkü her geçen gün yeni bir muhteva ve teknikle yazılan romanlar çıkıyor ve roman anlayışına yeni cepheler açıyor. Yeni romanlar artık "yeni tür romanlar" demek anlamına geliyor.

Roman Dili Üzerine Bazı Dikkatler. . .

ROMAN DİLİ ÜZERİNE BAZI DİKKATLER. . .
ARŞ.  GÖR.  OĞUZHAN KARABURGU
Okumak ya da indirmek için yazının devamına tıklayınız...

Önemli Açıklama: Yazıyı indirmek için "oku/indir" yazısına farenizin sağ tuşuna tıklayarak "Hedefi Farklı Kaydet" seçeneğini seçin. Okumak için ise "oku/indir" yazısına tıklamanız yeterli. Makale PDF formatındadır ve okumak için Adobe Reader'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.

Tanpınar, Trajik Bir Şâir ve Şiiri

TANPINAR, TRAJİK BİR ŞÂİR VE ŞİİRİ (DOÇ. DR.  YUNUS BALCI)
ARŞ. GÖR.  OĞUZHAN KARABURGU
Okumak ya da indirmek için yazının devamına tıklayınız...

Önemli Açıklama: Yazıyı indirmek için "oku/indir" yazısına farenizin sağ tuşuna tıklayarak "Hedefi Farklı Kaydet" seçeneğini seçin. Okumak için ise "oku/indir" yazısına tıklamanız yeterli. Makale PDF formatındadır ve okumak için Adobe Reader'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.

Bir Kurtuluş Savaşı Güncesi ve Atatürk Kurtuluş Savaşında Şiiri


     Baskın olarak 1940 sonrası Türk şiiri içerisinde memleketçi şiir geleneğine dahil edilen Cahit Külebi, pek çok şiir kitabının yanında onüç bölümlük tek bir şiirden meydana gelen Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda isimli bir şiir kitabı da yayımlamıştır. Bu yazıda, modern bir destan denemesi olarak düşünülmüş Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda şiiri bütün olarak ele alınarak tahlil edilmeye çalışılmış, yazıldığı türde başarılı olup olmadığına dair bir hüküm verilmeye çalışılmıştır.

     Başlangıcından günümüze pek çok değişiklikler yaşayarak ama her defasında kendisini yenileyerek coşkun bir ırmak gibi akıp gelen Türk şiirinde kimi şairler, şiirleriyle ekol olmuş, kimi şiir ırmağının mecrasını değiştirmiş, kimi de sürüp gelen akıntıya kendini teslim ederek Türk şiir tarihinde yerini almıştır. Türk şiirinde zirvede olmasa da yamaçlarda yer edinmiş şairlerden birisi de Cahit Külebi (1917-1997)'dir.

Fehmi K’nın Acayip Serüvenleri’nde Postmodern İzler

FEHMİ K’NIN ACAYİP SERÜVENLERİ’NDE POSTMODERN İZLER
ARŞ. GÖR.  OĞUZHAN KARABURGU
Okumak ya da indirmek için yazının devamına tıklayınız...
Önemli Açıklama: Yazıyı indirmek için "oku/indir" yazısına farenizin sağ tuşuna tıklayarak "Hedefi Farklı Kaydet" seçeneğini seçin. Okumak için ise "oku/indir" yazısına tıklamanız yeterli. Makale PDF formatındadır ve okumak için Adobe Reader'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.

Arayışın Postmodernist Anlatısı: Bin Hüzünlü Haz

ARAYIŞIN POSTMODERNİST ANLATISI: BİN HÜZÜNLÜ HAZ
ARŞ. GÖR.  OĞUZHAN KARABURGU
Okumak ya da indirmek için yazının devamına tıklayınız...
Önemli Açıklama: Yazıyı indirmek için "oku/indir" yazısına farenizin sağ tuşuna tıklayarak "Hedefi Farklı Kaydet" seçeneğini seçin. Okumak için ise "oku/indir" yazısına tıklamanız yeterli. Makale PDF formatındadır ve okumak için Adobe Reader'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.

Bir Şâirin Dergisi:Şâir

BİR ŞÂİRİN DERGİSİ: ŞÂİR
ARŞ. GÖR.  OĞUZHAN KARABURGU
Okumak ya da indirmek için yazının devamına tıklayınız
 

Önemli Açıklama: Yazıyı indirmek için "oku/indir" yazısına farenizin sağ tuşuna tıklayarak "Hedefi Farklı Kaydet" seçeneğini seçin. Okumak için ise "oku/indir" yazısına tıklamanız yeterli. Makale PDF formatındadır ve okumak için Adobe Reader'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
 

 

Reşat Nuri Güntekin'in Bilinmeyen Remz ve Müstear İsimleri

alt     Türk edebiyatında çok az ele alınmış konulardan biri olan remiz ve müstear isimler meselesi, yazar ve şairlerimizin eserlerinin eksiksiz bir şekilde ortaya konulmasının önünde büyük bir engel olarak durmaktadır.
     Pek çok yazar gibi Reşat Nuri Güntekin de eserlerini yayımlarken remiz ve müstear isimlere başvurmuştur. Ateş Böceği, Ağustos Böceği, Yıldız Böceği, Cemil Nimet, Hayreddin Rüştü, Mehmet Ferit ve Sermet Ferit Reşat Nuri Güntekin’in edebiyat dünyasınca bilinen müstear isimleridir. Bu çalışma ile Reşat Nuri Güntekin’in yeni tespit edilen remiz ile müstear isimleri ve bu isimlerle yayımladığı eserlerin bir listesi ortaya konulmaktadır. Yeni tespit edilen remiz ve müstear isimler şunlardır: “***, R.N., Çiğdem, Fakir, Karakuş, Saksağan, Yarasa”.

Postmodern Anlatılarda Zaman


          Destandan günümüz romanına kadar zaman algısı ve kullanımı farklılık gösterir. Destan ve türevi eserlerde adeta bir zorunluluğun ifadesiymiş gibi önemi göz ardı edilerek blok halinde verilen zaman, romanda önemli bir yer işgal eder. Kronolojik sıralamadan, iç-içe geçmiş, sırası değiştirilmiş, hatta üst üste bindirilmiş zaman kullanımları romanın yüzyıllarca devam eden serüveni içerisinde kendine yer bulur. Klasik romanlardan postmodern anlatılara değin zamanın kullanımının değişen suretleri temelde toplumcu, cemaatçi anlayıştan bireyci anlayışa doğru bir değişim süreci yaşar.


Arama
Beni yukari isinla