Hakkımda...


  
1975 yılında Şarkışla’da doğdum. Daha doğrusu nüfus cüzdanında böyle yazıyor. Ama ben Kayseri'de doğmuşum. İlk,orta,lise ve üniversiteyi Kayseri'de tamamladım. Kayseri'nin Yahyalı ve Sivas'ın Hafik ilçelerinde üç buçuk yıl Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yaptım. 2000 yılında Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün açmış olduğu Araştırma Görevliliği sınavını kazanarak 2001 yılında göreve başladım. 2003-2004 yılı içerisinde yedek subay olarak askerliğimi yaptım. Yrd.Doç.Dr. unvanı ile 2012-2013 yılları arasında Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü'nde çalıştım. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında altı aylığına misafir öğretim üyesi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Girne Amerikan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü'nde bulundum. 2014-2015 yılları arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü'nde çalıştım. Şu an Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde görev yapmaktayım.  
    "Reşat Nuri Güntekin'in Hikâyeleri Üzerinde Bir İnceleme" isimli tezimle Yüksek Lisansımı tamamladım. "Abdülhak Hâmid Tarhan'ın Tiyatroları Üzerine Bir Araştırma ve İnceleme" isimli doktora tezimi 2010 yılında tamamladım. Bu zamana kadar Yeni Türk Edebiyatı AraştırmalarıDergâh, Arayışlar, Türk Dili, Bilig, Hece, Türk Edebiyatı, Türk Yurdu, Düşünen Siyaset, Bizim Külliye, Geçit, Divit/Sanat, Genç Nefer (Kendim yayımladım), Mâî, Roman Kahramanları, Şiir Vakti, İzzetli Genç Kalemler, Yeni Ufuklar, Mefkure gibi dergilerde makale, tanıtım yazısı ve şiirlerim yayımlandı. Uluslararası ve Ulusal sempozyumlarda bildiriler sundum. Mizancı Mehmet Murat'a ait "Turfanda mı Yoksa Turfa mı" isimli romanı eski harflerden yeni harflere aktarıp bir inceleme ile IQ Yayınları arasında yayımladım. Edebî ve ilmî çalışmalarım devam etmektedir.
    "Şairin Sahneye Düşen Gölgesi-Abdülhak Hâmid Tarhan'ın Tiyatroları Üzerine Bir İnceleme" isimli doktora tezimden mülhem kitabım Kesit Yayınları arasında yayımlandı.
       Şiirlerimi "Gizli İtiraf" isimli kitapta toplayarak, Berikan yayınları arasında yayımladım. "Hayat Tortusu" isimli denemeler ve öykülerin yer aldığı kitabım da Kaldırım yayınları tarafından yayımlandı.


Arama
Beni yukari isinla